blank

Međunarodna suradnja

Medicinski fakultet Osijek član je međunarodnog udruženja – Association of Regional Cooperation for Health, Science and Technology (RECOOP HST). Cilj ovog udruženja (čiji su članovi: iz Mađarske - Sveučilište u Debrecenu, Pečuhu i Szegedu; Slovačke – Slovačko Medicinsko Sveučilište; Ukrajine – Danylo Halytsky Lviv Nacionalno Medicinsko Sveučilište, Institute of Cell Biology, Insitute of Molecular Biology and Genetics, Palladin Institute of Biochemistry - Nacionalne Akademije Znanosti; Rumunjske – Carol Davila – Medicinsko i farmaceutsko Sveučilište, te USA - Cedar-Sinai Medical Center) je stvaranje strateškog saveza između organizacija partnera, međusobna suradnja na projektima, te stvaranje zajedničke baze podataka patenata, njihova iskoristivost i financijske koristi od prijavljenih patenata. U proteklih nekoliko godina u kojima smo partneri u RECOOP-HST aktivnost se jako razvila i prerasla u rad na projektima- za uspostavu suradnje, ali sve više i znanstveno-istraživačkim projektima.

Projekti u sklopu RECOOP HST

  1. Scientific Networking & Exchange in the Visegrad Four and Neighboring Countries for Animal Care and Use in Life Science Research
  2. Research Network for Women's Health and Cardiovascular Diseases in the Visegrad Four Countries
  3. Investigator Initiated Clinical Research in the Visegrad Four and the Neighboring Countries
  4. Genome Wide Search Leading to Preterm Birth in Visgerad Four and Neighboring Countries
  5. Enhance Competitiveness in Pharmaceutical Research & Improve Pharmacy Education in the V4 Countries

Međunarodna suradnja odvija se na više razina - razmjena znanstvenika i nastavnika, razmjena studenata – ERASMUS razmjena.
http://www.unios.hr/?g=5&i=10

Medicinski fakultet Osijek ima i potpisane Sporazume o nastavnom, znanstvenoistraživačkoj, stručnoj i ostaloj suradnji sa:

  1. Sveučilištem u Kaposvaru - Institute of Diagnostic Imaging and Radiation Oncology;
  2. Univerzitetom u Tuzli – Medicinskim fakultetom;
  3. Univerzitetom u Novom Sadu – Medicinskim fakultetom ;
  4. Sveučilištem u Pečuhu

webmail studomat  knjiznica alumni