zgrada 20 godina

News

Natječaj za izbor

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEK RaspisujeN A T J E Č A Jza izbor

Read more

Natječaj za upis u poslijedipl…

Natječaj za upis u poslijediplomski specijalistički studij Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer kardiologija u akademskoj 2018./2019. godini

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEKraspisujeNATJEČAJ ZA UPIS 20 PRISTUPNIKA U POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ ULTRAZVUK U KLINIČKOJ MEDICINI, SMJER KARDIOLOGIJAu akademskoj 2018./2019. godini

Read more

Natječaj za upis u poslijedipl…

Natječaj za upis u poslijediplomski specijalistički studij Kardiologija u akademskoj 2018./2019. godini

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEKraspisujeNATJEČAJ ZA UPIS 20 PRISTUPNIKA U POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ KARDIOLOGIJA u akademskoj 2018./2019. godini

Read more

webmail studomat  knjiznica alumni