News

Festival znanosti 2015.

Festival znanosti 2015.

Festival znanosti se, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u suradnji s British Councilom kontinuirano organizira od 2003. Tema ovogodišnjeg Festivala znanosti je Sunce. Ove godine održava se od 20. do 25. travnja na više...

Read more

Studentski izbori 2015.

Studentski izbori 2015.

Rektor sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku dana 1. travnja 2015. donio je odluku o raspisivanju studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i za studentske zborove znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sa...

Read more

Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Izvješćujemo vas da će dr.sc. KRUNOSLAV ŠEGO, dr. med., naslovni viši asistent u Katedri za kirurgiju i neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Osijek u povodu svoga izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicine...

Read more

webmail studomat  knjiznica alumni