zgarada

News

Obavijest o komemoraciji

Komemoracija za našeg dragog profesora, kolegu i prijatelja  prof. dr. sc. Radivoja Radića održat će se u petak, 23. ožujka 2018. godine s početkom u 10,00 sati u Videokonferencijskoj dvorani Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osij...

Read more

Radionica za korisnike prava n…

Radionica za korisnike prava na pristup informacijama

Poštovani,Povjerenik za informiranje organizira kratku regionalnu radionicu za korisnike prava na pristup informacijama, „MOJE PRAVO NA INFORMACIJU“, koja će se održati u četvrtak, 22. ožujka 2018. godine, 16:00-18:00 sati, u Osijeku, u Vijećnici Žup...

Read more

Natječaj za izbor

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEK RaspisujeN A T J E Č A Jza izbor 1.    u  Katedri za  kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu1.1. jednog nastavnika&...

Read more

webmail studomat  knjiznica alumni