News

Javne obrane tema

Javne obrane tema

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEKPOSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO POZIV NA JAVNE OBRANE TEMA DOKTORSKIH DISERTACIJA     15. listopada 2015., 12:00, Videokonferencijska dvorana Medicinskoga fakulteta Osijek (Huttlerov...

Read more

Natječaj za upis na sveučilišn…

Natječaj za upis na sveučilišni dislocirani diplomski studij sestrinstva u Čakovcu

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U 1. GODINU DILSOCIRANOG DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SESTRINSTVO U ČAKOVCU U AKADEMSKOJ GODINI 2015./2016. 1.  Uvjeti upisa Prijavu mogu podnijeti pristupnici koji su završili: sveučilišni preddiplomski studij...

Read more

Natječaj za izbor nastavnika i…

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Medicinski fakultet Osijek raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika. Potpuni tekst natječaja možete pronaći u prilogu. Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Read more

webmail studomat  knjiznica alumni