zgarada

News

Upisi u prvu godinu

Upisi u prvu godinu

UPISI 2018. Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019. (.pdf) SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPL...

Read more

Natječaj za izbor

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEK RaspisujeN A T J E Č A Jza izbor

Read more

Kriteriji prijelaza studenta s…

Kriteriji prijelaza studenta s drugih visokih ucilišta na Medicinski fakultet Osijek

Kriteriji prijelaza studenta s drugih visokih ucilišta na Medicinski fakultet Osijek (.pdf)

Read more

webmail studomat  knjiznica alumni