• 1
  • 2
  • 3
  • 4

News

Nagrada L’Oreal za žene u znan…

Nagrada L’Oreal za žene u znanosti

Poštovani, Nasa doktorandica i naslovna asistentica na Katedri za fiziologiju i imunologiju, Lidija Barić, dr. med. dobila je nagradu L’Oreal za žene u znanosti kao jedna od 4 najbolje mlade znanstvenice u Republici Hrvatskoj u 2019. godini. Ovo je ...

Read more

Prezentacija s uputama za prim…

Prezentacija s uputama za primjenu novog Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Poštovani, Prezentaciju s uputama za primjenu novog Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017) održat će prof.dr.sc. Mladen Boban, predsjednik Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva u zgradi Medicinskog fakulteta Os...

Read more

Natječaj

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEČAJ za izbor •    jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručnog suradnika za studentska pitanja na određeno vrijeme od je...

Read more

webmail studomat  knjiznica alumni