zgarada

News

Tečajevi trajne edukacije

Tečajevi trajne edukacije

DJEČJA OTORINOLARINGOLOGIJA - najčešće nedoumice i prijepori Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima otorinolaringologije, pedijatrije, infektologije, citologije, doktorima obiteljske medicine, hitne medicinske pomoći, logopedima, medi...

Read more

Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

O B A V I J E S T Izvješćujemo vas da će mr. sc.  Dženis Jelčić, dr. med., vanjska suradnica Sveučilišta u Dubrovniku, u povodu svoga izbora u naslovno  nastavno zvanje predavača na Sveučilištu u Dubrovniku, u znanstvenom području Biomedic...

Read more

Javne obrane tema

Javne obrane tema

Medicinski fakultet OsijekPoslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo POZIV na javnu obranu teme doktorske disertacije 23. studenoga 2017. godine u 13:00h Javna prezentacija održat će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osije...

Read more

webmail studomat  knjiznica alumni