• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Aktualno

Poziv na testiranje

Stručni suradnik za financijske poslove poziv na testiranje (.pdf) objavljeno: 13.12.2018.

Opširnije

INFO ERASMUS DAY

Poštovani, U cilju promoviranja aktivnosti nastavne/nenastavne mobilnosti i ERASMUS programa na MEFOSu, dana 28.1. 2019. godine, u 14:30 h u Vježbaon...

Opširnije

Konferencija za službeni počet…

10.12.2018. organiziramo konferenciju  kako bismo obilježili službeni početak projekta pod nazivom Razvoj i osnivanje integriranog studijskogprog...

Opširnije

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEČAJ za izbor •    jednog zaposlenika/zapos...

Opširnije

Obavijesti za studente

Pomaknute crte na rang-listama…

Poštovani studenti, obavještavamo Vas kako su odlukom Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti danas pomaknute crte na ...

Opširnije

Odluka o dodjeli financijske p…

Odluka o dodjeli financijske pomoći studentima Medicinskog fakulteta Osijek tekst odluke (.jpg)

Opširnije

Pomaknute crte na rang-listama…

Poštovani studenti, obavještavamo Vas kako su odlukom Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti pomaknute crte na rang-l...

Opširnije

Dodatni natječaj za dodjelu fi…

Sveučilište u Osijeku je objavilo dodatni natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa za individualnu mobilnost studenata u svrhu ob...

Opširnije

DAAD – ljetni tečajevi njemačk…

Program sveučilišnog ljetnog tečaja njemačkog jezika studentima nudi mogućnost učenja njemačkog jezika u različitim područjima znanosti na Sveučilišti...

Opširnije

Natječaji - Obrane - Nastupna predavanja

Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07...

Opširnije

Javna obrana doktorske diserta…

OBAVIJESTo javnoj obrani doktorske disertacije Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/12, UR.BROJ: 2...

Opširnije

Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07...

Opširnije

Javna obrana doktorske diserta…

OBAVIJESTo javnoj obrani doktorske disertacije Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-14/12, UR.BROJ: 2...

Opširnije

Javne obrane tema

  OBAVIJESTo javnoj obrani teme doktorske disertacije Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/0...

Opširnije

Tečajevi trajne edukacije

Škola neurofeedback i biofeedb…

16-20.12.2018.Zagreb, 16-20.12.2018.Klinička bolnica Sv.Duh u ZagrebuKATEDRA ZA NEUROLOGIJU I NEUROKIRURGIJUKLINIKA ZA NEUROLOGIJU KBC OSIJEKREFERENTN...

Opširnije

Funkcijski poremećaji probavno…

01.12.2018. Funkcijski poremećaji probavnog sustava u svjetlu RIM IV konsenzusa VODITELJ TEČAJAProf. dr. sc. Dragan Jurčić, dr.med., MBA Mjesto i v...

Opširnije

Nove spoznaje u dijagnostici i…

07./08.12.2018. 5. POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ TRAJNE IZOBRAZBE I. KATEGORIJENOVE SPOZNAJE U DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU VRTOGLAVICAOsijek, 07. i 08. prosinc...

Opširnije

III. Simpozij Primarna i sekun…

16./17. 11. 2018. 16. i 17. studenog 2018.Rektorat Sveučilišta J. J. Strossmayera, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek III. Simpozij Primarna i sekundar...

Opširnije

NEUROKARDIOLOGIJA

28./29. 10. 2018. MEDICINSKI FAKULTETSVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUKATEDRA ZA NEUROLOGIJU I NEUROKIRURGIJUKLINIKA ZA NEUROLOGIJU KBC...

Opširnije

Obavijesti o znanosti

2. Poziv Interreg prekograničn…

Okvirni datum objave natječaja je siječanj 2019.Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva biti će: tijela javne uprave i samouprave i ustanove i tr...

Opširnije

Natječaj za program „Povezivan…

Objavljen natječaj za program „Povezivanje znanstvenika“ za potporu „Stjecanje iskustva“ (2A) Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ objavljuje natječaj za...

Opširnije

Natječaj HRZZ-a "Partners…

Trenutno je otvoren natječaj HRZZ-a "Partnerstvo u istraživanjima". Cilj je natječaja "Partnerstvo u istraživanjima" potpora partnerstva u istraživan...

Opširnije

Projektni natječaji Europskog …

Europski socijalni fond trenutno ima 12 otvorenih projektnih natječaja. Sve informacije možete naći na linku: http://www.esf.hr/natjecaji/socija...

Opširnije

nastavne baze