PROGRAMI

UPISI

STUDENTI

Izbor dekana za mandatno razdoblje 1. listopada 2021. - 30. rujna 2025.

Izbor dekana za mandatno razdoblje 1. listopada 2021. - 30. rujna 2025.

Leave review
Izbor dekana za mandatno razdoblje 1. listopada 2021. - 30. rujna 2025.
Read More
Javna obrana doktorske disertacije

Javna obrana doktorske disertacije

Leave review
Javna obrana doktorske disertacije Sanje Jandrić
Read More
Javna obrana doktorske disertacije

Javna obrana doktorske disertacije

Leave review
Javna obrana doktorske disertacije Irene Zagorac
Read More
Javna obrana teme doktorske disertacije

Javna obrana teme doktorske disertacije

Leave review
Javna obrana teme doktorske disertacije Antuna Bajana
Read More
Dobrovoljno davanje krvi

Dobrovoljno davanje krvi

Leave review
Dobrovoljno davanje krvi u suradnji s osječkim fakultetima
Read More
Festival znanosti 2021.

Festival znanosti 2021.

Leave review
Medicinski fakultet Osijek sudjelovao je u Festivalu znanosti 2021. godine
Read More

Upute za zaštitu od COVID-19