zgarada

Aktualno

Svjetski dan hipertenzije 2018…

17. svibnja -  Svjetski dan hipertenzijeMedicinski fakultet Osijek, Hrvatsko društvo fiziologa, Hrvatska agencija za hranu, pod pokroviteljstvom ...

Opširnije

Program stalnog medicinskog us…

Program stalnog medicinskog usavršavanja Poslijediplomski tečaj I. kategorije TEMELJNE VJEŠTINE EDUKATORA U BIOMEDICINI I ZDRAVSTVU, TE INTERDISCIPL...

Opširnije

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEK raspisujeJAVNI NATJEČAJ 1.    za izbor i prijem jednog zapo...

Opširnije

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEK RaspisujeN A T J E Č A Jza izbor 1.    u  Katedri za&n...

Opširnije

Radionica za mentore

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultet Osijek Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo RADIONICA ZA M...

Opširnije

Obavijesti za studente

Postani časnik zdravstvene slu…

U četvrtak, 24.5.2018 godine u 9:45h, održat će se informativno predavanje za studente 6. godine medicine- „Postani časnik zdravstvene službe OSRH, po...

Opširnije

1. međunarodna studentska GREE…

1. međunarodna studentska GREEN konferencija program konferencije (.pdf)

Opširnije

Održan DAMEO 2018.

DAMEO, punim nazivom Dani studenata Medicinskog fakulteta Osijek, je skup koji za cilj ima promoviranje znanstvenog i stručnog rada te aktivnosti u za...

Opširnije

Program DAMEO 2018.

Program DAMEO 2018. (.pdf)

Opširnije

DAMEO 2018 - Dani studenata Me…

Poštovane kolegice i kolege studenti Medicinskog fakulteta u Osijeku, Vaš fakultet - Medicinski fakultet Osijek organizira skup DAMEO 2018 - Dani stu...

Opširnije

Natječaji - Obrane - Nastupna predavanja

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEK raspisujeJAVNI NATJEČAJ 1.    za izbor i prijem jednog zapo...

Opširnije

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEK RaspisujeN A T J E Č A Jza izbor 1.    u  Katedri za&n...

Opširnije

Javna obrana teme

Medicinski fakultet OsijekPoslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo POZIV na javnu obranu teme doktorske disertacije24. svibnja 2018...

Opširnije

Nastupno predavanje

O B A V I J E S T Izvješćujemo vas da će dr. sc. MARIO BRADVICA,  dr. med., naslovni poslijedoktorand u Katedri za oftalmologiju Medicinskog fak...

Opširnije

Javna obrana teme

Medicinski fakultet OsijekPoslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo POZIV na javnu obranu teme doktorske disertacije16. svibnja 2018...

Opširnije

Tečajevi trajne edukacije

Tečaj trajne edukacije

6. Hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije program tečaja (.pdf)

Opširnije

Tečaj trajne edukacije

Program stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije Rijetke bolesti u neurologiji Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima neurologi...

Opširnije

Tečaj trajne edukacije

Program stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorijeŠkola neurofeedback i biofeedback terapije u kliničkoj praksiOsijek, 11-14.12.2017.Medicinski fa...

Opširnije

Tečaj trajne edukacije

Tečaj prve kategorije - Moderne ovisnosti u kontekstu zaštite mentalnog zdravlja Poštovani, Katedra za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek,...

Opširnije

Tečaj trajne edukacije

STRUČNI SASTANAK U ORGANIZACIJI KATEDRE ZA BIOFIZIKU I RADIOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA U OSIJEKU, OŽB VUKOVAR I KBC OSIJEK15.12.2017 Predavaonica P1...

Opširnije

Obavijesti o znanosti

Natječaj VIF 2018.

Odluka o kriterijima natječaja VIF 2018., s rokom prijave od 15.5-15.6.2018. Odluka o kriterijima natječaja VIF (.pdf) VIF Obrazac 2018 FIN (.doc)VI...

Opširnije

Festival znanosti 2018. - prog…

Program Festivala znanosti 2018. - MEFOS (.pdf) Program Festivala znanosti 2018. - UNIOS (.pdf)  

Opširnije

Festival znanosti 2018. - prog…

Program Festivala znanosti 2018. - MEFOS (.pdf) Program Festivala znanosti 2018. - UNIOS (.pdf)  

Opširnije

Poziv Obzor 2020.

Poštovani, obavještavamo Vas da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo poziv za prijavu zahtjeva za financijsku podršku različitih aktiv...

Opširnije

Festival znanosti 2018. s temo…

Festival znanosti 2018. s temom Otkrića održat će se od 16. - 21. travnja 2018. godine, kojemu je cilj približiti znanost javnosti, tijekom koje znan...

Opširnije

nastavne baze

Kontakt

Cara Hadrijana 10/E
HR - 31000 Osijek
tel: +385-31-51-28-00
fax: +385-31-51-28-33
e-mail: medicina[at]mefos.hr