PROGRAMI

UPISI

STUDENTI

Obavijest kandidatima

Obavijest kandidatima

Leave review
Rezultati razgovora (intervjua) za radno mjesto III. vrste - laborant
Read More
Rang lista 2.- Medicina na njemačkom 2021./2022.

Rang lista 2.- Medicina na njemačkom 2021./2022.

Leave review
Popis pristupnika koji su ostvarili pravo na upis kao redovni studenti u 1. godinu Integriranog preddiplomskog i diploms...
Read More
Odluka o dekanskom roku za akademsku 2020./2021. godinu

Odluka o dekanskom roku za akademsku 2020./2021. godinu

Leave review
Odluka o dekanskom roku za akademsku 2020./2021. godinu
Read More
Javna obrana teme doktorske disertacije

Javna obrana teme doktorske disertacije

Leave review
Javna obrana teme doktorske disertacije Dunje Bajtl
Read More
Odluka o raspisivanju studentskih izbora

Odluka o raspisivanju studentskih izbora

Leave review
Odluka o raspisivanju studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Read More
Poziv na razgovor (intervju)

Poziv na razgovor (intervju)

Leave review
Read More

Upute za zaštitu od COVID-19