• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Aktualno

Natječaj za upis u poslijedipl…

KLASA: 112-01/19-01/10URBR: 2158-61-07-19-01 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEK raspisujeNATJEČAJ ZA UPIS U P...

Opširnije

Potpisan Ugovor o suradnji Med…

U ponedjeljak 30. rujna 2019. godine na Sveušilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku potpisan je Ugovor o suradnji Medicinskog fakulteta Osijek i A...

Opširnije

Potpisan Ugovor o suradnji Med…

U ponedjeljak 30. rujna 2019. godine na Sveušilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku potpisan je Ugovor o suradnji Medicinskog fakulteta Osijek i A...

Opširnije

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEK RaspisujeN A T J E Č A Jza izbor

Opširnije

Obavijesti za studente

AKADEMSKI SAT - 1. listopada 2…

AKADEMSKI SAT - 1. listopada 2019. Akademski sat za studente: Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicine održat će se ...

Opširnije

Privremena rang lista pristupn…

Privremena rang lista pristupnika za upis na sveučilišni diplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika Privremena rang lista pristupnika za...

Opširnije

VAŽNA OBAVIJEST - ZAMOLBE ZA D…

VAŽNA OBAVIJEST - ZAMOLBE ZA DOVRŠENJE STUDIJA OSOBE U DOVRŠENJU SVEUČILIŠNOG INTEGRIRANOG  PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG  STUDIJA  MEDI...

Opširnije

ERASMUS+ program za individual…

Sveučilište u Osijeku objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa za individualnu mobilnost studenata u svrhu studijskog ...

Opširnije

Jedinstvena sveučilišna studen…

Drage studentice, dragi studenti, i akademske 2018./2019. godine naše Sveučilište nastavlja s provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete.Ank...

Opširnije

Natječaji - Obrane - Nastupna predavanja

Javna obrana doktorske diserta…

OBAVIJESTo javnoj obrani doktorske disertacije Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04-08, URBROJ: 21...

Opširnije

Javna obrana doktorske diserta…

OBAVIJESTo javnoj obrani doktorske disertacije Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04-08, URBROJ: 21...

Opširnije

Javna obrana doktorske diserta…

OBAVIJESTo javnoj obrani doktorske disertacije Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04-08, URBROJ: 21...

Opširnije

Javna obrana doktorske diserta…

OBAVIJESTo javnoj obrani doktorske disertacije Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04-09, URBROJ: 21...

Opširnije

Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07...

Opširnije

Tečajevi trajne edukacije

Neurokardiologija

18.-19.10.2019. Neurokardiologijaprogram stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije Osijek, 18. i 19. listopada 2019.KBC Osijek, predavaonica (I...

Opširnije

RADIONICA ZA MENTORE

RADIONICA ZA MENTOREOsijek, 30. 9. 2019.Medicinski fakultet OsijekVideokonferencijska dvoranaJosipa Huttlera 431000 Osijek

Opširnije

TEMELJNE VJEŠTINE EDUKATORA U …

TEMELJNE VJEŠTINE EDUKATORA U BIOMEDICINI I ZDRAVSTVU, TE INTERDISCIPLINARNIM PODRUČJIMA ZNANOSTIPROGRAM STALNOG MEDICINSKOG USAVRŠAVANJA Poslijediplo...

Opširnije

Najučestaliji funkcijski porem…

14.09.2019. Najučestaliji funkcijski poremećaji probavnog sustava u Hrvatskoj Poslijediplomski tečaj trajne izobrazbe I. kategorijeVinkovci, 14.09.2...

Opširnije

Apneja u snu

30.-31.08.2019. Apneja u snuprogram stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije Osijek, 30. i 31. kolovoza 2019.Klinika za neurologiju KBC Osijek...

Opširnije

Obavijesti o znanosti

Natječaj za prijavu Institucij…

Odluka o kriterijima natječaja za prijavu Institucijskih znanstveno-istraživačkih projekata, rok prijave 15. srpnja – 10. rujna 2019. Odluka o kriter...

Opširnije

Održana radionica o brendiranj…

„Brendiranje visokih učilišta logičan je odgovor na vrijeme i okruženje u kojemu živimo“ Zagreb, 8. srpnja 2019. godine Na Ekonomskom fakultetu Sveu...

Opširnije

Festival znanosti 2019.

Festival znanosti - program (.pdf)

Opširnije

Interreg V-A Mađarska - Hrvat…

Poštovani, Otvoren je 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska - Hrvatska, financira ...

Opširnije

Interreg program Dunav - 3. Po…

Poštovani, ovim putem vas obavještavamo da je s danom 28. siječnja 2019. godine otvoren 3. poziv Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014. – ...

Opširnije

nastavne baze