zgrada 20 godina

Aktualno

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEK RaspisujeN A T J E Č A Jza izbor

Opširnije

Natječaj za upis u poslijedipl…

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEKraspisujeNATJEČAJ ZA UPIS 20 PRISTUPNIKA U POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI S...

Opširnije

Natječaj za upis u poslijedipl…

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEKraspisujeNATJEČAJ ZA UPIS 20 PRISTUPNIKA U POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI S...

Opširnije

Poziv na testiranje/razgovor

Laborant poziv na testiranje/razgovor (.pdf) objavljeno: 07.11.2018.

Opširnije

Poziv za dostavu prijedloga za…

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Dekanove nagrade za akademsku godinu 2017./2018. (.pdf)

Opširnije

Obavijesti za studente

DAAD – ljetni tečajevi njemačk…

Program sveučilišnog ljetnog tečaja njemačkog jezika studentima nudi mogućnost učenja njemačkog jezika u različitim područjima znanosti na Sveučilišti...

Opširnije

Objavljene rang-liste za dodje…

Poštovani studenti, obavještavamo Vas kako su objavljene rang-liste za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 201...

Opširnije

Poziv za dostavu prijedloga za…

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Dekanove nagrade za akademsku godinu 2017./2018. (.pdf)

Opširnije

Odluka o dodjeli Dekanove nagr…

Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za akademsku godinu 2016./2017. (.pdf)

Opširnije

Javni natječaj za dodjelu stip…

Obavijest o produljenju roka za prijavu na Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade "Srce grada Osijeka" za akademsku godinu 2018./2019. u vrijedn...

Opširnije

Natječaji - Obrane - Nastupna predavanja

Javna obrana doktorske diserta…

OBAVIJESTo javnoj obrani doktorske disertacije Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/10, UR.BROJ: 2...

Opširnije

Javna obrana teme

OBAVIJESTo javnoj obrani teme doktorske disertacije Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/10, UR.BR...

Opširnije

Nastupna predavanja

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07...

Opširnije

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEČAJ

Opširnije

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEK RaspisujeN A T J E Č A Jza izbor

Opširnije

Tečajevi trajne edukacije

III. Simpozij Primarna i sekun…

16./17. 11. 2018. 16. i 17. studenog 2018.Rektorat Sveučilišta J. J. Strossmayera, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek III. Simpozij Primarna i sekundar...

Opširnije

NEUROKARDIOLOGIJA

28./29. 10. 2018. MEDICINSKI FAKULTETSVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUKATEDRA ZA NEUROLOGIJU I NEUROKIRURGIJUKLINIKA ZA NEUROLOGIJU KBC...

Opširnije

SUVREMENA DIJAGNOSTIKA I LIJEČ…

05./06. 10. 2018. KBC OSIJEK ZAVOD ZA OFTALMOLOGIJU, MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK KATEDRA ZA OFTALMOLOGIJU, HRVATSKO OFTALMOLOŠKO I OPTOMETRIJSKO DRUŠT...

Opširnije

PARKINSONOVA BOLEST I BOLESTI …

13./14. 09. 2018. Program stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije Parkinsonova bolest i bolesti pokreta Lipik, 13. i 14. rujna 2018.Specijal...

Opširnije

MULTIPLA SKLEROZA JUČER, DANAS…

06./07. 07. 2018. Program stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije Multipla skleroza jučer, danas, sutra Tečaj je namijenjen  specijalis...

Opširnije

Obavijesti o znanosti

Natječaj HRZZ-a "Partners…

Trenutno je otvoren natječaj HRZZ-a "Partnerstvo u istraživanjima". Cilj je natječaja "Partnerstvo u istraživanjima" potpora partnerstva u istraživan...

Opširnije

Projektni natječaji Europskog …

Europski socijalni fond trenutno ima 12 otvorenih projektnih natječaja. Sve informacije možete naći na linku: http://www.esf.hr/natjecaji/socija...

Opširnije

Natječaj za jednogodišnje stip…

Švicarska Konfederacija obavila je natječaj za stipendije za akademsku godinu 2019./2020. Rok za prijavu je 15.11.2018. Ministarstvo znanosti i obraz...

Opširnije

Razvoj, unapređenje i provedba…

"Europski strukturni i investicijski fondovi": Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju Sve informacije možete naći na lin...

Opširnije

Natječaj VIF 2018.

Odluka o kriterijima natječaja VIF 2018., s rokom prijave od 15.5-15.6.2018. Odluka o kriterijima natječaja VIF (.pdf) VIF Obrazac 2018 FIN (.doc)VI...

Opširnije

nastavne baze

Kontakt

Josipa Huttlera 4
HR - 31000 Osijek
tel: +385-31-51-28-00
fax: +385-31-51-28-33
e-mail: medicina[at]mefos.hr