zgarada

Aktualno

Natječaj za upis u poslijedipl…

KLASA: 643-02/18-01/34UR.BROJ: 2158-61-07-18-01 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEKraspisujeNATJEČAJ ZA UPIS 20...

Opširnije

Natječaj za upis u poslijedipl…

KLASA: 643-02/18-01/34UR.BROJ: 2158-61-07-18-03 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEKraspisujeNATJEČAJ ZA UPIS 20...

Opširnije

Natječaj za upis u poslijedipl…

KLASA: 643-02/18-01/34UR.BROJ: 2158-61-07-18-02 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEKraspisujeNATJEČAJ ZA UPIS 20...

Opširnije

Natječaj za upis u poslijedipl…

KLASA: 643-02/18-01/34UR.BROJ: 2158-61-07-18-04 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEKraspisujeNATJEČAJ ZA UPIS 20...

Opširnije

Upisi u prvu godinu

UPISI 2018. Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te pred...

Opširnije

Obavijesti za studente

OBAVIJEST

Obavještavaju se studenti da će Medicinski fakultet Osijek radi korištenja kolektivnog godišnjeg odmora biti zatvoren u razdoblju od 30. srpnja 2018.&...

Opširnije

Natječaj za upis u Poslijedipl…

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS U POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ BIOMEDICINA...

Opširnije

Dekanova nagrada

Pozivaju se studenti i nastavnici Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku da dostave prijedlog za dodjelu Dekanov...

Opširnije

Postani časnik zdravstvene slu…

U četvrtak, 24.5.2018 godine u 9:45h, održat će se informativno predavanje za studente 6. godine medicine- „Postani časnik zdravstvene službe OSRH, po...

Opširnije

1. međunarodna studentska GREE…

1. međunarodna studentska GREEN konferencija program konferencije (.pdf)

Opširnije

Natječaji - Obrane - Nastupna predavanja

Natječaj za upis u poslijedipl…

KLASA: 643-02/18-01/34UR.BROJ: 2158-61-07-18-01 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEKraspisujeNATJEČAJ ZA UPIS 20...

Opširnije

Natječaj za upis u poslijedipl…

KLASA: 643-02/18-01/34UR.BROJ: 2158-61-07-18-03 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEKraspisujeNATJEČAJ ZA UPIS 20...

Opširnije

Natječaj za upis u poslijedipl…

KLASA: 643-02/18-01/34UR.BROJ: 2158-61-07-18-02 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEKraspisujeNATJEČAJ ZA UPIS 20...

Opširnije

Natječaj za upis u poslijedipl…

KLASA: 643-02/18-01/34UR.BROJ: 2158-61-07-18-04 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEKraspisujeNATJEČAJ ZA UPIS 20...

Opširnije

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEK RaspisujeN A T J E Č A Jza izbor

Opširnije

Tečajevi trajne edukacije

Tečaj trajne edukacije

Program stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije Multipla skleroza jučer, danas, sutra Tečaj je namijenjen  specijalistima i specijalizan...

Opširnije

Tečaj trajne edukacije

6. Hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije program tečaja (.pdf)

Opširnije

Tečaj trajne edukacije

Program stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije Rijetke bolesti u neurologiji Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima neurologi...

Opširnije

Tečaj trajne edukacije

Program stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorijeŠkola neurofeedback i biofeedback terapije u kliničkoj praksiOsijek, 11-14.12.2017.Medicinski fa...

Opširnije

Tečaj trajne edukacije

Tečaj prve kategorije - Moderne ovisnosti u kontekstu zaštite mentalnog zdravlja Poštovani, Katedra za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek,...

Opširnije

Obavijesti o znanosti

Natječaj VIF 2018.

Odluka o kriterijima natječaja VIF 2018., s rokom prijave od 15.5-15.6.2018. Odluka o kriterijima natječaja VIF (.pdf) VIF Obrazac 2018 FIN (.doc)VI...

Opširnije

Festival znanosti 2018. - prog…

Program Festivala znanosti 2018. - MEFOS (.pdf) Program Festivala znanosti 2018. - UNIOS (.pdf)  

Opširnije

Festival znanosti 2018. - prog…

Program Festivala znanosti 2018. - MEFOS (.pdf) Program Festivala znanosti 2018. - UNIOS (.pdf)  

Opširnije

Poziv Obzor 2020.

Poštovani, obavještavamo Vas da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo poziv za prijavu zahtjeva za financijsku podršku različitih aktiv...

Opširnije

Festival znanosti 2018. s temo…

Festival znanosti 2018. s temom Otkrića održat će se od 16. - 21. travnja 2018. godine, kojemu je cilj približiti znanost javnosti, tijekom koje znan...

Opširnije

nastavne baze

Kontakt

Josipa Huttlera 4
HR - 31000 Osijek
tel: +385-31-51-28-00
fax: +385-31-51-28-33
e-mail: medicina[at]mefos.hr