PROGRAMI

UPISI

STUDENTI

Ponavljanje izbora za Studentski zbor

Ponavljanje izbora za Studentski zbor

Leave review
Read More
Konačni rezultati izbora za Studentski zbor

Konačni rezultati izbora za Studentski zbor

Leave review
Odluka o konačnim rezultatima izbora za izbor studentskih predstavnika i njihovih zamjenika u Studentski zbor Medicinsko...
Read More
STEM stipendije

STEM stipendije

Leave review
Read More
Javna obrana teme doktorske disertacije

Javna obrana teme doktorske disertacije

Leave review
Javna obrana teme doktorske disertacije Domagoja Loinjaka
Read More
Javna obrana teme doktorske disertacije

Javna obrana teme doktorske disertacije

Leave review
Javna obrana teme doktorske disertacije Damira Mihića
Read More
Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor

Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor

Leave review
Privremeni rezultati izbora za izbor studentskih predstavnika i njihovih zamjenika u studentski zbor Medicinskog fakulte...
Read More

Upute za zaštitu od COVID-19