Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-Odluka USRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Ivica Mihaljević objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


DR. SC. MARKA STUPINA, dr. med., pristupnika Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti (znanstvene grane fiziologija čovjeka) u Katedri za fiziologiju i imunologiju  Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

“UVOD  U  ENDOKRINOLOGIJU”


Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 16. svibnja 2022. godine s početkom u 8.30 sati u predavaonici P-3 Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4 na kolegiju Fiziologija, studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Sven Kurbel, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. prof. dr. sc. Vesna Barac-Latas, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica

Zamjenski član:

      1. doc. dr. sc. Zrinka Mihaljević, docentica Medicinskog fakulteta Osijek