Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.- OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “  br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Ivica Mihaljević objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


DR. SC. MAJE BOGDAN, dr. med., pristupnice Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane medicinska mikrobiologija) u Katedri za mikrobiologiju, parazitologiju i kliničko-laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

“BOLNIČKE INFEKCIJE”


Nastupno predavanje održat će se 16. svibnja 2022. godine s početkom u 10.00 sati u predavaonici P-4 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4 na kolegiju Klinički kolegij VII: Medicinska mikrobiologija studentima III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Medicinsko-laboratorijska dijagnostika.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Arlen Antolović Požgain, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. prof. dr. sc. Jasmina Vraneš, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, članica

Zamjenski član:

      1. doc. dr. sc. Ružica Palić Kramarić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek