Nastupno predavanje

Na temelju članka 112. stavka 1. Zakona o visokom obrazovanjui  znanstvenoj djelatnosti  ("Narodne novine”br.119/22), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof. dr. sc. Ivica Mihaljević objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


DR. SC. ANDRIJANE  KOPIĆ, dr. med., pristupnice Natječaja za izbor za naslovnog docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane oftalmologija) u Katedri za oftalmologiju i optometriju Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

“DIJABETIČKI  MAKULARNI  EDEM”


Nastupno predavanje održat će se  u utorak, 15. studenoga 2022. s početkom u 14.00 sati u predavaonici P-3 (III. kat)  Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na kolegiju Interna medicina, studentima IV. godine integriranog preddiplomskog  i diplomskog sveučilišnog studija Medicina.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Josip Barać, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. izv. prof. dr. sc. Dubravka Biuk, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. doc. dr. sc. Suzana Matić, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, članica

Zamjenski član:

  1. doc. dr. sc. Mario Bradvica, naslovni docent Medicinkog fakulteta Osijek