Nastupno predavanje

Na temelju članka 112. Stavka 1. Zakona o visokom obrazovanjui  znanstvenoj djelatnosti  ("Narodne novine”br.119/22), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof. dr. sc. Ivica Mihaljević objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


DR. SC. ANTUNA  ŠUMANOVCA, dr. med., pristupnika Natječaja za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto  docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti (znanstvene grane anatomija) u Katedri za anatomiju i neuroznanost Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

“LOKOMOTORNI   SUSTAV: KOSTI”


Nastupno predavanje održat će se  u utorak, 15. studenoga 2022. s početkom u 14.00 sati u predavaonici P-2 (III. kat) Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na kolegiju Anatomija, studentima I. godine preddiplomskog  sveučilišnog studija Medicinsko-laboratorijska dijagnostika.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Antonio Kokot, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Robert Selthofer, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. doc. dr. sc. Darija Šnajder Mujkić, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, članica

Zamjenski član:

  1. izv. prof. dr. sc. Igor Lekšan, izvanredni profesor Medicinkog fakulteta Osijek