Nastupno predavanje

Na temelju članka 98. stavka 3.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07. - OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 1. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 13/12) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 120/21)   te u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof. dr. sc. Ivica Mihaljević objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


AURORE  ANTOLOVIĆ AMIDŽIĆ, mr. farmacije, pristupnice Natječaja za izbor u nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti (grane farmakologija) u Katedri za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:


“ LIJEČENJE LIMFOPROLIFERATIVNIH  BOLESTI  ”


Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 19. listopada 2022. s početkom u 13.00 sati u predavaonici Klinike za ginekologiju i opstetriciju Kliničkog bolničkog centra Osijek (IV. kat), J. Huttlera 4, na kolegiju Interna medicina, studentima IV. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Ines Bilić Ćurčić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Martina Smolić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, članica
  3. doc. dr. sc. Ivana Jukić, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, članica

Zamjenski član:

  1. doc. dr. sc. Hrvoje Roguljić, poslijedoktorand (znanstveni suradnik) Medicinkog fakulteta Osijek, naslovni docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek