Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof. dr. sc. Ivica Mihaljević objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


DR. SC. TRPIMIRA  JAKOVINE, dipl. psih., pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti  na  Medicinskom fakultetu Osijek s temom pod nazivom:


“ATTACHEMENT”


Nastupno predavanje održat će se u utorak, 1. ožujka 2022. s početkom u 9,00 sati u videokonferencijskoj predavaonici  P-2 Medicinskog fakulteta  Osijek (III. kat), Josipa Huttlera 4,  na kolegiju Medicinska psihologija studentima I. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija medicina.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, redovita profesoricaMedicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. doc. dr. sc. Sanda Anton, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, članica