Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Ivica Mihaljević objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


DR. SC. IVANA DEVIĆA, dipl. psih., pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Društvene znanosti, znanstvenog polja psihologija  na  Medicinskom fakultetu Osijek s temom pod nazivom:


“PSIHOLOGIJA CJELOŽIVOTNOG RAZVOJA: PREGLED TEORIJA I ISTRAŽIVANJA ČOVJEKOVA RAZVOJA”


Nastupno predavanje održat će se u utorak, 1. ožujka 2022. s početkom u 8,00 sati u videokonferencijskoj predavaonici  P-2 Medicinskog fakulteta  Osijek (III. kat), Josipa Huttlera 4,  na kolegiju Medicinska psihologija studentima I. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija medicina.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Gorka Vuletić, redovita profesoricaFilozofskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak, docentica Filozofskog fakulteta Osijek, članica
  3. doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš, docentica Filozofskog fakulteta Osijek, članica