Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof. dr. sc. Ivica Mihaljević objavljuje

 

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. MAJE   TOLUŠIĆ  LEVAK, dr. med., pristupnice Natječaja za izbor u  znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti (znanstvene grane citologija, histologija i embriologija) u Katedri za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

“HISTOMORFOLOŠKE METODE  ANALIZE ORGANA  I  TKIVA”

 

Nastupno predavanje održat će se  u utorak, 4. listopada 2022. s početkom u 13.00 sati u Informatičkoj učionici 1 (I. kat) Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na kolegiju Patologija, studentima III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Tatjana Belovari, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. Izv. prof. dr. sc. Biljana Pauzar, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. doc. dr. sc. Nikola Bijelić, docent Medicinkog fakulteta Osijek, član

Zamjenski član:

  1. prof. dr. sc. Robert Selthofer, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinkog fakulteta Osijek

 

 

 

 

OBAVIJEST

 

Nastupno predavanje dr. sc. Maje Tolušić Levak, dr. med.  zakazano za dan 4. listopada 2022. godine u 13.00 sati  održat će se istoga dana s početkom u 12.00 sati  zbog promjena u nastavnoj satnici.