Katedra za oftalmologiju i optometriju

Predsjednik katedre
 
 
Nastavnici i suradnici (u radnom odnosu s fakultetom)

 

 
Vanjski suradnici
 
 • Doc.dr.sc. Mario Bradvica - docent
 • Doc.dr.sc. Maja Vinković – docent
 • Doc.dr.sc. Josip Pavan - docent
 • Dr.sc. Andrijana Kopić -poslijedoktorand
 • Dr.sc. Marija Jelić Vuković - poslijedoktorand
 • Dr.sc. Patricija Reisz Majić - poslijedoktorand

 

 
Gostujući profesori
 
 • Izv.prof.dr.sc. Mladen Bušić - izvanredni profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Biljana Kuzmanović-Elabjer - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Antonio Kokot - docent
 • Doc.dr.sc. Damir Bosnar - docent
 • Doc.dr.sc. Mirjana Bjeloš - docent
 
Povijest razvoja

 

Za vrijeme dislociranog studija medicine u Osijeku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je osnovan je 1979. godine do osamostaljivanja Medicinskog fakulteta Osijek 1998. godine. Katedru za oftalmologiju vodili su habilitirani oftalmolozi iz Zagreba. Katedra za oftalmologiju osnovana je osamostaljivanjem Medicinskog fakulteta Osijek 1998. godine. Od osamostaljivanja predsjednik Katedre za oftalmologiju je prof.dr.sc.Tihomir Ćurković, redoviti profesor , zatim  prof.dr.sc.Eugenia Tedeschi Reiner,a danas je predsjednik  izv.prof.dr.sc. Josip Barać. Katedra broji 4 člana u nastavnom i suradničkom zvanju, a u izvođenju vježbi sudjeluje i 6 vanjskih suradnika.