• Fakultet
  • Misija, vizija, strategija

Misija, vizija, strategija

Misija Medicinskog fakulteta Osijek

Misija Medicinskog fakulteta Osijek edukacija je budućih liječnika i drugih medicinskih djelatnika, nastavnika i znanstvenika, poticanje znanstvenih istraživanja, kao i provođenje istraživanja. Medicinski fakultet Osijek teži izvrsnosti u obrazovanju i istraživanju iz područja biomedicine i zdravstva, a temelji se na suvremenim postupcima podučavanja, humanosti i strogim etičkim načelima. Sustavno potiče buduće i sadašnje medicinske djelatnike na cjeloživotno učenje i na stvaranje i primjenu medicine utemeljene na dokazima. Stjecanje novih spoznaja putem biomedicinskih istraživanja i edukacije nastavničkih i znanstvenih kadrova temelj je za očuvanje zdravlja i unaprjeđivanje prevencije, dijagnosticiranja i liječenja bolesti u zajednici u kojoj djeluje.

 

Vizija Medicinskog fakulteta Osijek

Vizija Medicinskog fakulteta Osijek sustavno je promicanje visokog obrazovanja zasnovanog na znanstvenom istraživanju, kao i obrazovanju studenata u svrhu unaprjeđenja spoznaje, ostvarivanja interesa države i društva, te poštivanja i afirmacije ljudskih prava. Fakultet svoju misiju obavlja u interakciji s društvenom zajednicom, promičući socijalni utjecaj vlastite obrazovne i znanstvene djelatnosti. Današnji liječnici nastavljaju svjedočiti stalnim promjenama u prirodi isporuke zdravstvene skrbi. Uloge svih zdravstvenih djelatnika, bolnica, medicinskih fakulteta i tijela koje pružaju potporu razvijaju se ubrzanim tempom. Medicinsko obrazovanje usmjereno je na ishode učenja, naglasak je na pripremi za rad, ne u medicinske ili intelektualne svrhe, već radi optimalnog ishoda za društvo i pacijente.

Medicinski fakultet ima zadaću pripremiti buduće zdravstvene djelatnike za profesionalne izazove, koristeći suvremene metode i poštujući kompetencije koje u današnjem vremenu moraju imati: medicinski stručnjak, komunikator, suradnik,  menadžer, promotor zdravlja i zdravog života i znanstvenik.