• Studenti
  • Studenti s invaliditetom

Studenti s invaliditetom

Studentima s invaliditetom Medicinskog fakulteta u Osijeku osiguran je prikladan pristup zgradi fakulteta te dizalo, a raspored predavaonica sastavlja se u skladu s mogućnostima studenata. Za studente s drugim oblicima invaliditeta uvijek su otvorena vrata studentske referade, Studentski zbor te studentski pravobranitelj kako bi im pomogli u ostvarenju potreba, zamolbi i mogućih poteškoća.