• Upisi
 • Upis u diplomske studije

   Upisi u diplomske studije   

Upisna kvota

 

Upisna kvota u akademskoj 2021./2022. godini: 

20 redovitih studenata

5 izvanrednih studenata

 

 
Prijave

 

Prijave se predaju osobno u zgradi Medicinskog fakulteta Osijek  - Josipa Huttlera 4, Osijek  u Uredu za studente, prizemlje, P-3,  od 13. do 24. rujna 2021. u vremenu od 10:00 do 12:00 sati ili poštom na adresu Medicinski  fakultet  Osijek -  Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek. 

Obrazac za prijavu se nalazi ovdje.

Uplatnica za razredbeni postupak nalazi se ovdje.

 

 
Dokumenti potrebni za prijavu
 
 • Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko laboratorijske dijagnostike

 • Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Medicinsko laboratorijske dijagnostike

 • Potvrda o odslušanim i položenim razlikovnim ispitima na Medicinskom fakultetu Osijek

 • Prijepis ocjena

 • Domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti 

 • Rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države

 

 
Razredbeni postupak

 

Razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju ukupne srednje ocjene, definirane kao aritmetička sredina ocjena ispita tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike (na dva decimalna mjesta).

 

Za kandidate koji diplomski studij upisuju po završetku razlikovnih obveza (razlikovne obveze završene na Medicinskom fakultetu Osijek), srednja ocjena utvrđuje se kao aritmetička sredina prosjeka ocjena ispita stručnog studija medicinsko laboratorijske dijagnostike i prosjeka ocjena ispita razlikovnih obveza (na dva decimalna mjesta). 

 

Za kandidate koji diplomski studij upisuju po završetku preddiplomskog stručnog studija medicinsko laboratorijske dijagnostike, srednja ocjena utvrđuje se tako da se aritmetička sredina ocjena ispita tijekom preddiplomskog stručnog studija pomnoži s 0,75 (na dva decimalna mjesta). 

 

 

Upisi

 

Rang lista pristupnika koji su stekli uvjet za upis na diplomski studij bit će objavljena  na web stranici Fakulteta: www.mefos.unios.hr 

 

Upis kandidata provodit će se 28. rujna 2021. godine.

Za upis je potrebno  dostaviti: 

 1. Dvije fotografije (3,5x4,5 cm)
 2. Dvije uplatnice:
 1. troškovi školarine: 9.240,00 kuna (može na 2 rate: 4.620,00 kuna) 
  (redoviti studenti ne plaćaju školarinu) 
  Primjer uplatnice za školarinu ovdje                                                                                                  
 2. troškovi prijave, upisa i upisnih materijala: 300,00 kuna, 
  troškovi studentskog zbora: 30,00 kuna (1 uplatnica ukupno 330,00 kuna) 
  Primjer uplatnice za troškove upisa ovdje                                                                          

                                                                         

Molimo Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN Medicinskog fakulteta Osijek: HR0825000091102014297.

Obavezno upišite svoj OIB STUDENTA - 37 (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj).

 

 

Obavijesti

 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima izbora kandidata mogu se dobiti Uredu za studente Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na  telefon 031/399-625  i na mrežnoj stranici:  www.mefos.unios.hr