blank

Završetak studija

Obrasci koje studenti preddiplomski studija, diplomskih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine Medicinskog fakulteta u Osijeku ispunjavaju prilikom podnošenja zamolbe za izdavanje mišljenja od strane etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta u Osijeku u svrhu  provođenja istraživanja vezanog za izradu završnog odnosno diplomskog rada:

Obrasci za studente u vezi ishodovanja Mišljenja Etičkog Povjerenstva Medicinskog fakulteta Osijek

Obrazac - Izjava mentora o etičnosti istraživanja (5) kopija (.docx)
Obrazac - Izjava mentora o prihvaćanju mentorstva (3) (.docx)
Obrazac - Izjava o jedinstvenoj prijavi (3) (.docx)
Obrazac - Izjava pristupnika o etičnosti istraživanja (3) (.docx)
Obrazac - Zamolba (3) (.docx)


Dokumenti vezani za završni i diplomski rad

Postupak prijave tema završnih i diplomskih radova - NASTAVNICI

Postupak prijave tema završnih i diplomskih radova - STUDENTI

Postupak predaje i obrane završnih i diplomskih radova

Upute za izradu i oblikovanje završnog i diplomskog rada (.pdf)

Pravilnik o završnim i diplomskim ispitima Medicinskog fakulteta Osijek (.pdf)

Obrazac za prijavu teme za nastavnike (.doc)

Obrazac za prijavu teme za studente (.doc)

 

 

 

webmail studomat  knjiznica alumni