• Ustroj
 • Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijece

Članovi fakultetskog vijeća


Sastav fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Predstavnici nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju:
 1. Izv.prof.dr.sc. Tatjana Bačun
 2. Izv.prof.dr.sc. Josip Barać
 3. Prof.dr.sc. Tatjana Belovari
 4. Doc.dr.sc. Hrvoje Brkić
 5. Prof.dr.sc. Silva Butković Soldo
 6. Prof.dr.sc. Dunja Degmečić
 7. Izv.prof.dr.sc. Domagoj Drenjančević
 8. Prof. dr. sc. Marija Heffer
 9. Izv.prof.dr.sc. Vesna Ilakovac
 10. Doc.dr.sc. Antonio Kokot
 11. Izv.prof.dr.sc. Goran Kondža
 12. Prof.dr.sc. Slavica Kvolik
 13. Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Majnarić
 14. Prof.dr.sc. Vesna Milas
 15. Doc.dr.sc. Ivan Miškulin
 16. Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Perić
 17. Izv.prof.dr.sc. Kristina Selthofer Relatić
 18. Doc.dr.sc. Stana Tokić
 19. Doc.dr.sc. Barbara Viljetić

Predstavnik nastavnika u nastavnom zvanju:
 1. Kristina Kralik, prof.

Predstavnici suradnika u suradničkom zvanju:
 1. Dr.sc. Matej Šapina, dr.med.
 2. Tea Omanović Kolarić, dr. med.

Predstavnik zaposlenika:
 1. Bojan Tovjanin, dip. ing. (zamjena Mišo Debeljak, oec.)

Predstavnici studenata:
 1. Luka Medić
 2. Petra Lukač
 3. Ivan Balić
 4. Ante Listeš

Članovi po položaju – Dekan i prodekani:
 1. Prof.dr.sc. Ivica Mihaljević, dekan
 2. Prof.dr.sc. Andrijana Včeva, prodekanica za nastavu i studente
 3. Izv.prof.dr.sc. Ines Bilić Ćurčić - prodekanica za poslijediplomske studije
 4. Prof.dr.sc. Ines Drenjančević - prodekanica za znanost
 5. Prof.dr.sc. Siniša Šijanović - prodekan za odnose s nastavnim bazama
 6. Izv.prof.dr.sc. Ana Stupin - prodekanica za međuinstitucijsku suradnju i razvoj