Katedra za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju

Predsjednik Katedre:

 • Prof. prim. dr. sc. Andrijana Včeva

 

Nastavnici i suradnici (u radnom odnosu s fakultetom):

 

Otorinolaringologija s audiologijom i fonijatrijom:

 • Prof. prim. dr. sc. Andrijana Včeva - redoviti profesor
 • Izv. prof. dr. sc. Željko Vranješ - izvanredni profesor
 • Doc. dr. sc. Josip Maleš - docent 
 • Doc. dr. sc. Željko Zubčić - docent 
 • Doc. dr. sc. Hrvoje Mihalj - docent 
 • Dr. sc. Tihana Mendeš- poslijedoktorand

 

Maksilofacijalna kirurgija:

 • Doc. dr. sc. Dinko Leović - docent 
 • Dr. sc. Vlatko Kopić - poslijedoktorand 
 • Vedran Zubčić - asistent 

 

Vanjski suradnici:

 

Otorinolaringologija s audiologijom i fonijatrijom:

 • Doc. dr. sc. Darija Birtić - docent
 • Vjeran Bogović - asistent 
 • Tin Prpić - naslovni asistent 
 • Ivan Abičić - naslovni asistent 
 • Mirjana Grebenar Čerkez - naslovni asistent

 

Maksilofacijalna kirurgija:

 • Doc. dr. sc. Kristijan Dinjar - docent 
 • Ivan Mumlek, dr. med. - asistent 
 • Branko Janković - asistent 
 • Josip Butković - asistent 

 

 

Povijest Katedre:


Povijest visokog medicinskog obrazovanja u istočnoj Hrvatskoj počinje 1979. godine kada je u Osijeku osnovan Područni studij medicine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1998. godine stvoreni su kadrovski i prostorni uvjeti za samostalan rad Medicinskog fakulteta. Dana 15. lipnja 1998. godine na prvoj sjednici Fakultetskog vijeća formirane su Katedre, a među njim i Katedra za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju s audiologijom, fonijatrijom i stomatologijom i imenovani predsjednici Katedri. Od 1998. godine do 2018. godine predsjednik Katedre za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju s audiologijom, fonijatrijom i stomatologijom bio je prof. prim. dr. sc. Davorin Đanić, dr. med. Od akademske godine 2018/2019. predsjednica Katedre je prof. prim. dr. sc. Andrijana Včeva, dr. med. Glavni argument za postojanje fakulteta nije samo veći broj liječnika za ovu hrvatsku regiju, već i utjecaj akademskog ozračja na promicanje kvalitete zdravstvene skrbi. To znači da bez fakulteta nema akademskih kriterija, natjecanja za titule i zvanja, izazova rada sa studentima i interakcije sa strancima. Bez povezanosti s fakultetom nema pravog istraživačkog rada i nema napretka medicinske razine koju suvremeni i tehnološki razvoj medicine zahtijeva. Nerijetko za nastavu nije važno da nastavnik bude ekspert već da zna studentima prenijeti znanje. Uvođenjem suvremenih informacijsko - komunikacijskih tehnologija osigurali smo mobilnost znanja i spoznaja između katedri, fakulteta, sveučilišnih bolnica, kliničkih i općih bolnica, kolega liječnika. Kao posljedica toga postali smo dijelovi skupine čije se znanje trenutačno zbraja, proširuje i uspoređuje. Posebno smo se zalagali za stalno usavršavanje i napredovanje mlađih suradnika u svrhu stvaranja kadrovskog temelja za osnivanje Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. U okviru provođenja nastave u Katedri za otoriniolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju s audiologijom i fonijatrijom zalažemo se za stalno poboljšanje kvalitete izvođenja nastave u svim njenim oblicima - predavanjima, seminarima i vježbama. Glavne smjernice poboljšanja izvedbe nastavnog procesa uvijek će određivati rezultati redovite godišnje anonimne studentske ankete o uspješnosti izvođenja nastave. Osigurat će se dovoljan broj nastavnika i suradnika u skladu s minimalnim nastavnim opterećenjem, te osigurati adekvatni prostor i pomagala za izvođenje seminara i vježbi. U postupku usklađivanja s Bolonjskim procesom, težište se prebacuje na očevidne oblike nastave, tj. na praktični rad u vidu vježbi i interaktivnih seminara. Kao i do sada, stalno potičemo znanstveno - istraživački rad nastavnika i suradnika u nastavi na Katedri za otoriniolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju s audiologijom i fonijatrijom, kao i sve vidove stručnog i znanstvenog usavršavanja. Nastavnici i suradnici u nastavi Katedre za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju s audiologijom i fonijatrijom i nadalje će objavljivati znanstvene i stručne radove u indeksiranim časopisima te aktivno sudjelovati i organizirati domaće i međunarodne kongrese i simpozije.