Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu 

Predsjednik Katedre

 • Prof.prim.dr.sc. Dunja Degmečić

 

Nastavnici i suradnici (u radnom odnosu)

 • Prof.prim.dr.sc. Dunja Degmečić – redoviti profesor
 • Izv.prof.prim.dr.sc. Ivan Požgain - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Oliver Koić - docent

 

Vanjski suradnici 

 • Doc.prim.dr.sc. Ljiljana Radanović-Grgurić – docent
 • Doc.prim.dr.sc. Sanda Anton – docent
 • Doc.prim.dr.sc. Katarina Dodig-Ćurković - docent
 • Doc.dr.sc. Anamarija Petek Erić - docent
 • Dr.sc. Marina Perković Kovačević - poslijedoktorant
 • Doc.prim.dr.sc. Mirela Grgić - docent
 • Ivana Pavličević Tomas - asistent
 • Andrijana Šantić - asistent
 • Maristela Šakić – asistent

 

Gostujući profesori

 • Prof.dr.sc. Marius Nichel – gostujući profesor
 • Prof.dr.sc. Norman Sartorius – gostujući profesor

 

Povijest razvoja 

Nastavnici psihijatri osječke bolnice sudjeluju u nastavi iz psihijatrije od 1979.g. kada je Medicinski fakultet u Zagrebu osnovao dislocirani studij medicine u Osijeku. Znanstveno nastavno napredovanje nastavnika omogućilo je 1988.g. osnivanje Klinike za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Zagrebu , koja 1998.godine, nakon osnutka Medicinskog fakulteta Osijek, postaje Klinika ovog fakulteta i sjedište novo osnovane Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu. Prvi pročelnik Katedre bio je prof.prim.dr.sc. Nikola Mandić, dr.med. od 1998.-2002.godine,  nakon toga dužnost obnaša prof.prim.dr.sc. Pavo Filaković,dr.med.  do 2016.godine, te prof.prim.dr.sc. Ivan Požgain, dr.med do 2020.godine.  


Aktualno dužnost predsjednika Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu obnaša prof.prim.dr.sc. Dunja Degmečić, dr.med. Sjedište Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu je na Klinici za psihijatriju, KBC Osijek. 

Nastavnici Katedre sudjeluju u  izvođenju brojnih studijskih programa. Na Katedri se potiču znanstvena istraživanja, znanstveno-nastavno usavršavanje i napredovanje nastavnika. Nastavlja se sa pomlađivanjem Katedre kako bi se formirala poželjna nastavnička struktura s dovoljnim brojem nastavnika i asistenata.