Predavanja

Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Leave review
Nastupno predavanje dr.sc. Krunoslava Buljana
Read More
Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Leave review
Nastupno predavanje dr.sc. Arlen Antolović Požgain
Read More
Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Leave review
NASTUPNO PREDAVANJE DR. SC. ZRINKE MIHALJEVIĆ, prof. biol.
Read More
Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Leave review
NASTUPNO PREDAVANJE DR.SC. VEDRANE IVIĆ, prof.
Read More
Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Leave review
NASTUPNO PREDAVANJE DR.SC. VESNE BILIĆ KIRIN, dr. med.
Read More
Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Leave review
NASTUPNO PREDAVANJE PRIM. DR. SC. MELITE VUKŠIĆ POLIĆ, dr. med.
Read More
Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Leave review
DR. SC. JOSIPE FLAM, dr. med., pristupnice Natječaja za izbor u naslovno zn...
Read More
Poziv

Poziv

Leave review
na javnu obranu teme doktorske disertacije 25. ožujka 2021. godine u 13:00h...
Read More
Poziv

Poziv

Leave review
na javnu obranu teme doktorske disertacije25. ožujka 2021. godine u 12:00h...
Read More
Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Leave review
DR. SC. MARINE  FERENAC  KIŠ, mag. mol.biol., pristupnice Natječaja za izbo...
Read More