Dekanove nagrade

Dekanova nagrada za uspješnost u studiranju u akademskoj 2021./2022. godini dodjeljuje se sljedećim studentima:

 

 • na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina

 

 1. Nika Pušeljić

 

 • na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko laboratorijska dijagnostika

 

 1. Valentina Katačić

 

 • na Diplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko laboratorijska dijagnostika

 

 1. Ana Zidar

 


 

 

Dekanova nagrada za izvannastavnu aktivnost u akademskoj 2021./2022. godini dodjeljuje se kao skupna nagrada sljedećim studentima:  

 

Iva Prelec, Ivana Arambašić, Lea Arambašić, Petra Galić i Luka Medić

 


 

Dekanova nagrada za izvannastavnu aktivnost u akademskoj 2021./2022. godini dodjeljuje se: 

 

Ivanu Lekiću

 


 

Dekanova nagrada za izvannastavnu aktivnost u akademskoj 2021./2022. godini dodjeljuje se kao skupna nagrada sljedećim studentima:  

 

Luka Medić, Mihael Kolar, Vedrana Pavlović, Goran Dabić, Stipe Vidović, Maja Lagator, Tajana Grižnek i Petar Šušnjara


 

Dekanova nagrada za izvannastavnu aktivnost: organizacija kongresa studenta medicine u Osijeku - OSCON 2022 u akademskoj 2021./2022. godini dodjeljuje se kao skupna nagrada sljedećim studentima:

 

 1. Ivan Prigl
 2. Luka Medić
 3. Mia Edl
 4. Vedrana Pavlović
 5. Dora Petričević
 6. Lorena Stanojević
 7. Matea Lukić
 8. Mirna Matišić
 9. Ana Prica