Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/22-04-08

URBROJ: 2158-61-05-22-18) od 27. lipnja 2022. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Nikolina Farčić

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom


„Uloga razvoja emocionalne inteligencije i regulacije pri donošenju kliničkih odluka u sestrinstvu“


Mentor: izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, komentor: doc. dr.sc. Ivana Barać


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu: 

  1. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta

Rezervni članovi: doc. dr. sc. Oliver Koić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta Osijek i izv. prof. dr. sc. Robert Lovrić, izvanredni profesori Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.


Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u utorak, 12. srpnja 2022. g., u 10:00 u predavaonici P2, Videokonferencijska dvorana, potkrovlje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.