Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/22-04-09

URBROJ: 2158-61-05-22-14) od 18. srpnja 2022. godine pristupnik poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Krešimir Karlović

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

„Infracrvena digitalna termografija skrotuma u procjeni kirurškog ishoda nakon operacije varikokele“


Mentor: izv. prof. dr. sc. Blaženka Miškić, komentor: prof. dr. sc. Željko Kaštelan


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Damir Štimac, docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. dr. sc. Hrvoje Kuveždić, naslovni poslijedoktorand, znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. doc. dr. sc. Tvrtko Hudolin, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član


Rezervni članovi: prof. dr. sc. Dario Faj, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek i dr. sc. Damir Prlić, znanstveni suradnik, Medicinski fakultet Osijek


Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u srijedu, 14. rujna 2022. g., u 12:00 u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“, Andrije Štampara 42, 35000 Slavonski Brod.