Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/22-04-09

URBROJ: 2158-61-05-22-16) od 18. srpnja 2022. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Maja Čebohin

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom


„Obilježja bolesnika otkrivenih u nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva u Osječko-baranjskoj županiji“


Mentorica: doc. dr. sc. Senka Samardžić, komentor: prof. dr. sc. Jure Mirat


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:


1. izv. prof. dr. sc. Nataša Antoljak, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, predsjednica

2. prof. dr. sc. Silvio Mihaljević, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član

3. prof. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, članica


Rezervni članovi: prof. dr. sc. Josip Milas, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i izv. prof. dr. sc. Robert Smolić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku.


Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u utorak, 26. srpnja 2022. g., u 13:00 u predavaonici p2, Videokonferencijska dvorana, potkrovlje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.