Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/22-04-14

URBROJ: 2158-61-05-22-21) od 26. listopada 2022. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvoEva Smokrović

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom


„Utjecaj poslovne motivacije, radnog okruženja i zadovoljstva poslom na odlazak medicinskih sestara i tehničara“Mentor: izv. prof. dr. sc. Boštjan Žvanut, komentor: doc. dr. sc. Tomislav KizivatPred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, članica
  3. doc. dr. sc. Milan Milošević, docent Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, član


Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Robert Lovrić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i doc. dr. sc. Ivana Barać, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.


Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u utorak, 22. studenoga 2022. g., u 10:30 u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek