Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/22-04-08

URBROJ: 2158-61-05-22-19) od 27. lipnja 2022. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Jadranka Arambašić

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom


Valjanost određivanja mokraćnog lipokalina povezanoga s neutrofilskom gelatinazom u dijagnostici akutnog pijelonefritisa u djece


Mentor: prof. dr. sc. Jerko Barbić, komentor: prof. dr. sc. Vesna Milas


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:


  1. izv. prof. dr. sc. Silvija Pušeljić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  2. prof. dr. sc. Andrea Cvitković Roić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. prof. dr. sc. Danko Milošević, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član


Rezervni članovi: doc. dr. sc. Dubravka Mihaljević, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Igor Marjanac, naslovni docenta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku


Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u srijedu, 29. lipnja 2022. g., u 14:00 u predavaonici P1, prizemlje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.