Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/22-04-07

URBROJ: 2158-61-05-22-16) od 23. svibnja 2022. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvoNikolina Kolobarić

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

„Influence of omega-3 enriched eggs consumation on microvascular reactivity and systemic inflammation in young healthy people – randomized controlled study“


„Utjecaj konzumacije kokošjih jaja obogaćenih omega-3 masnim kiselinama na mikrovaskularnu reaktivnost i sustavnu upalu kod zdravih mladih ljudi – randomizirana kontrolirana studija“


Mentorica: izv. prof. dr. sc. Martina Mihalj, komentorica: prof. dr. sc. Ines Drenjančević


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

1. doc. dr. sc. Senka Blažetić, docentica Odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku, predsjednica

2. doc. dr. sc. Lana Maričić, naslovna docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica

3. prof. dr. sc. Livia Puljak, redovita profesorica Hrvatskog katoličkog sveučilišta Zagreb, članica


Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Ana Stupin, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Ivana Jukić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u utorak, 7. lipnja 2022. g., u 14:00 u predavaonici p4, potkrovlje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.