Javna obrana teme

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

13. travnja 2021. godine u 11:00hJavna prezentacija održat će se u predavaonici S-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, OsijekPristupnica: Helena Tesari Crnković, dr. med.


Naslov teme doktorske disertacije: „Rizični čimbenici i biomarkeri za alergijsku senzibilizaciju i razvoj atopijskih bolesti u djece nakon infekcije respiracijskim sincicijskim virusom“


Mentorica: prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, doc. dr. sc. Romana Gjergja Juraški


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


1.   prof. dr. sc. Davor Plavec, redoviti profesor u naslovnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik

2.   doc. dr. sc. Andrea Šimić Klarić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica

3.   izv. prof. dr. sc. Asja Stipić-Marković, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica