Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

12. srpnja 2022. godine u 14:15h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici P1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnik: Vladimir Cipek, mag. med. lab. diagn.

Naslov doktorske disertacije: „Povezanost prehrambenih navika i tjelesne aktivnosti dobrovoljnih davatelja krvi s privremenom odgodom darivanja krvi u tri transfuzijska centra Republike Hrvatske”Mentorica: izv. prof. dr. sc. Marina Samardžija

Komentorica: doc. dr. sc. Marina Ferenac KišPovjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. prof. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. dr. sc. Dubravka Holik, poslijedoktorandica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, znanstvena suradnica, članica
  3. doc. dr. sc. Nataša Katalinić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, članica