Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

15. lipnja 2022. godine u 12:00h


Javna prezentacija održat će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Vedran Zubčić, dr. med.

Naslov doktorske disertacije: “Uloga i regulacija GLI koda u tumorima glave i vrata”

Mentor: doc. dr. sc. Dinko Leović, komentorica: doc. dr. sc. Maja Sabol


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Katarina Mišković Špoljarić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. dr. sc. Koraljka Gal Trošelj, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković Zagreb, članica