Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

17. studenoga 2021. godine u 11:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici P2, Videokonferencijska dvorana, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica: Ana Marija Masle, dr. med.


Naslov doktorske disertacije: “Utjecaj konzumacije kokošjih jaja obogaćenih omega-3 masnim kiselinama, luteinom, vitaminom E i selenom na kardiovaskularnu funkciju i imunološki sustav kod bolesnika s akutnim koronarnim sindromom”

Mentor: doc. dr. sc. Aleksandar Kibel, komentorica: izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. prof. dr. sc. Ljubica Glavaš Obrovac, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Lana Maričić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. prof. dr. sc. Livia Puljak, redovita profesorica Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članica