Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

17. studenoga 2021. godine u 13:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici P2, Videokonferencijska dvorana, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnik: Dražen Bedeković, dr. med.


Naslov doktorske disertacije: “Usporedba kardiovaskularnih faktora rizika u reumatoidnom artritisu i osteroartritisu”


Mentor: prof. dr. sc. Srđan Novak, komentorica: doc. dr. sc. Sandra Makarović


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. prof. dr. sc. Marija Glasnović, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Alen Ružić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, član
  3. izv. prof. dr. sc. Ana Stupin, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica