Javna obrana teme doktorske disertacije

POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

13. rujna 2022. godine u 14:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica: Ivana Šimić, dr.med.

Naslov doktorske disertacije: „Utjecaj zdravstvene edukacije na procijepljenost, stavove i znanje školske populacije vezane uz cijepljene i infekciju uzrokovanu Humanim papiloma virusom“

Mentor: doc. dr. sc. Ivan Miškulin, komentorica: doc. dr. sc. Vesna Bilić-KirinPovjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. izv. prof. dr. Ljiljana Majnarić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Ante Cvitković, naslovni docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
  3. doc. dr. sc. Vera Musil, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica