Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

20. srpnja 2022. godine u 11:00hJavna prezentacija održat će se u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnik: Vedran Đambić, dr. med.

Naslov doktorske disertacije: “Uloga adenozinskih A1 I A2a receptora u promjenama vaskularne reaktivnosti nakon hiperbarične oksigenacije”

Mentor: izv. prof. dr. sc. Aleksandra Kibel, komentor: doc. dr. sc. Zrinka Mihaljević


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Marko Stupin, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
  3. doc. dr. sc. Marina Dobrivojević Radmilović, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica