Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

16. studenoga 2022. godine u 14:00hJavna prezentacija održat će se u Maloj informatičkoj učionici, 1. kat Medicinski fakultet Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica: Maja Štimac, dr. med.


Naslov teme doktorske disertacije: „Učinkovitost primjene hijaluronske kiseline u liječenju oštećenja kože bradavica u dojilja – dvostruko slijepo randomizirano kontrolirano istraživanje“

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Irena Zakarija Grković, komentor: prof. dr. sc. Siniša Šijanović


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Andrea Šimić Klarić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica

2. prof. dr. sc. Silvija Pušeljić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica

3. prof. dr. sc. Krunoslav Kuna, redoviti profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član