Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

26. svibnja 2022. godine u 13:00hJavna prezentacija održat će se u predavaonici P3, II. kat Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, OsijekPristupnik: Tin Prpić, dr. med.


Naslov teme doktorske disertacije: “Kvaliteta života bolesnika s laringofaringealnim refluksom kao osnova inovativnog pristupa u liječenju


Mentorica: prof. dr. sc. Andrijana Včeva, komentorica: dr. sc. Tihana Mendeš


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


1.   doc. dr. sc. Josip Maleš, docent Medicinskog fakulteta Sveučilištra u Osijeku, predsjednik

2.   prof. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica

3.  doc. dr. sc. Ratko Prstačić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član