Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

26. svibnja 2022. godine u 10:00hJavna prezentacija održat će se u Maloj informatičkoj učionici, I. kat Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, OsijekPristupnik: Damir Kirner, dr. med.


Naslov teme doktorske disertacije:

“Povezanost izražaja gena i razina biljega uključenih u procese lipogeneze i mitohondrijske disfunkcije s individualnim razlikama u učestalosti i težini amiodaronom izazvanog jetrenog oštećenja”

Mentor: izv. prof. dr. sc. Robert Smolić, komentorica: doc. dr. sc. Kristina Bojanić

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Ines Bilić Ćurčić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. doc. dr. sc. Lucija Virović Jukić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica