Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

21. rujna 2022. godine u 13:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici P1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnik: Edi Rođak, mag. biol. exp.

Naslov doktorske disertacije: „Terapijski učinak fitoestrogena iz ekstrakta hmelja u kombinaciji s alendronatom na osteoporozu u ženki Wistar štakora“


Mentor: doc. dr. sc. Nikola Bijelić, komentorica: prof. dr. sc. Nada Oršolić


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Ines Bilić-Ćurčić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, članica