Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvož


POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

26. siječnja 2023. godine u 12:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnik: Adlan Čehobašić, prof.


Naslov doktorske disertacije: „Radiokirurgija metastaza na mozgu: usporedba dvije tehnike zračenja“


Mentor: doc. dr. sc. Mladen Kasabašić, komentor: prof. Andreas Mack


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. prof. dr. sc. Dario Faj, redoviti profesor Medicinskog fakulteta i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Ilijan Tomaš, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
  3. prof. dr. sc. Fedor Šantek, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član