Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

10. svibnja 2022. godine u 15:00hJavna prezentacija održat će se u predavaonici P4, II. kat Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, OsijekPristupnica: Silva Guljaš, dr. med.


Naslov teme doktorske disertacije: “Kvantitativna farmakodinamička analiza karcinoma prostate u odnosu na dobroćudne promjene kontrastnom studijom multiparametrijskog pregleda prostate magnetskom rezonancijom“


Mentor: doc. dr. sc. Tamer Salha


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. doc. dr. sc. Damir Štimac, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Tajana Turk, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. prof. dr. sc. Boris Brkljačić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član