Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

10. svibnja 2022. godine u 14:00hJavna prezentacija održat će se u predavaonici P4, II. kat Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, OsijekPristupnik: Borna Čulig, dipl. sanit. ing.


Naslov teme doktorske disertacije: „Izloženost citrininu osoba iz područja s Balkanskom endemskom nefropatijom“

Mentor: prof. dr. sc. Bojan Jelaković, komentor: prof. dr. sc. Jerko Barbić


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Dubravka Mihaljević, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. prof. dr. sc. Ksenija Vitale, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, članica