Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvoPOZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

29. travnja 2021. godine u 13:00hJavna prezentacija održat će se u predavaonici S-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, OsijekPristupnica: Dunja Mudri, dr. med.


Naslov teme doktorske disertacije: „Utjecaj Gravesove bolesti i njezinog liječenja tireostatskim lijekovima na inhibitore WNT puta sklerostin i dickkopf 1“


Mentor: prof. dr. sc. Ivan Mihaljević, komentorica: izv. prof. dr. sc. Ines Bilić - Ćurčić


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


1.   Izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik

2.     Izv. prof. dr. sc. Ivana Prpić Križevac, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica

3.     Izv. prof. dr. sc. Zlatko Giljević, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član