OBAVIJEST o održavanju Akademskog sata

OBAVIJEST o održavanju Akademskog sata u povodu početka prve akademske godine 2022./2023. na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina koji će se održati u ponedjeljak, 03. listopada 2022. godine s početkom u 10:45 sati u Predavaonici P3, 3. kat zgrade Medicinskog fakulteta Osijek.


Akademski sat u povodu početka prve akademske godine 2022./2023. na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na njemačkom jeziku održat će se u ponedjeljak, 03. listopada 2022. godine s početkom u 11.45 sati u Predavaonici P1 prizemlje zgrade Medicinskog fakulteta Osijek.


Akademski sat u povodu početka prve akademske godine 2022./2023. na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko laboratorijska dijagnostika održat će se u ponedjeljak, 03. listopada 2022. godine s početkom u 09.00 sati u Predavaonici P4, 3. kat zgrade Medicinskog fakulteta Osijek.


Akademski sat u povodu početka prve akademske godine 2022./2023. na Diplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko laboratorijska dijagnostika održat će se u ponedjeljak, 03. listopada 2022. godine s početkom u 13.30 sati u Predavaonici P3, 3. kat zgrade Medicinskog fakulteta Osijek.