Parkinsonova bolest i bolesti pokreta

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU KBC OSIJEK
HRVATSKA UDRUGA ZA NEUROREHABILITACIJU I RESTAURACIJSKU NEUROLOGIJU - HUNRN
REFERENTNI CENTAR ZA NEUROREHABILITACIJU MINISTARSTVA ZDRAVSTA RH


Program stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije


PARKINSONOVA BOLEST I BOLESTI POKRETAOsijek, 02. i 03. prosinca 2022. godine
Hotel Osijek, Osijek