Rang lista 2.- Medicina na njemačkom 2022./2023.

Popis pristupnika koji su ostvarili pravo na upis kao redoviti studenti u 1. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na njemačkom jeziku u jesenskom upisnom roku akademske 2022/23. godine.