Boris Stanković

mag. cult.

Ured za računalnu mrežu i komunikacijske sustave

Stručni suradnik za informatiku

Kontakt telefon:

+385-31-51-28-19

e-mail adresa:

boris.stankovic@mefos.hr

Prostorija:

Medicinski fakultet Osijek – prostorija 2.7

Pretraga po slovu

S