Ivan Nađ

Ured za tehničke poslove i poslove održavanja

Stručni referent za zaštitu od požara i poslove održavanja u Uredu za tehničke poslove i poslove održavanja

Kontakt telefon:

+385-31-51-28-18

e-mail adresa:

ivan.nadj[at]mefos.hr

Prostorija:

Medicinski fakultet Osijek – prostorija P 2

Pretraga po slovu

N