Katarina Stanić

mag. oec.

Ured za financijsko-računovodstvene poslove

Stručni suradnik za financijske poslove

Kontakt telefon:

+385-31-51-28-57

e-mail adresa:

kaopacak@mefos.hr

Prostorija:

Medicinski fakultet Osijek – prostorija 2. 2

Pretraga po slovu

S