Mirjana Jurič

Ured za studente i studije

Stručni referent za studentska pitanja

Kontakt telefon:

+385-31-39-96-22

e-mail adresa:

mirjana.juric@mefos.hr

Prostorija:

Medicinski fakultet Osijek – prostorija P 3

Pretraga po slovu

J