Mirna Osmanagić

Ured za računovodstvene poslove za znanost, projekte i međuinstitucijsku suradnju

Voditelj Ureda za računovodstvene poslove za znanost, projekte i međuinstitucijsku suradnju

Kontakt telefon:

+385-31-51-28-10

e-mail adresa:

mirna.osmanagic@mefos.hr

Prostorija:

Medicinski fakultet Osijek – prostorija P 10

Pretraga po slovu

O